گروه مهندسی پلیمر ، رنگ، شیمی و نفت دانشگاه پیام نور ارومیه

وبلاگ اطلاع رسانی گروه مهندسی پلیمر ، رنگ، شیمی و نفت دانشگاه پیام نور ارومیه

گروه مهندسی پلیمر ، رنگ، شیمی و نفت دانشگاه پیام نور ارومیه

وبلاگ اطلاع رسانی گروه مهندسی پلیمر ، رنگ، شیمی و نفت دانشگاه پیام نور ارومیه

گروه مهندسی پلیمر ، رنگ، شیمی و نفت دانشگاه پیام نور ارومیه

قابل توجه دانشجویانی که درس آزمایشگاه مکانیک سیالات را اخذ نموده اند

آزمون پایان ترم درس مربوطه به شرح زیر خواهد بود.

منبع آزمون : دریافت

زمان آزمون : تاریخ ۹۷/۳/۵

مکان آزمون: آزمایشگاه پلیمر

ساعت آزمون : 12


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۲
سلیمان حسین زاده

قابل توجه دانشجویان گرامی 

امتحان پایان ترم دروس ماشین آلات،شیمی فیزیک محمل در روز شنبه 29 اردیبهشت، راس ساعت 11 در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.

امتحان پایان ترم دروس شیمی تکنولوژی مواد رنگرزی،دوباره تولید رنگ در روز یکشنبه 30 اردیبهشت،ساعت 11 در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.

امتحان پایان ترم دروس خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها، جوهرهای چاپ،پینت در روز دوشنبه 31 اردیبهشت،ساعت11 در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.  

دانشجویان میتوانند منبع درس را از لینک زیردریافت نمایند.

دانشجویان برای دریافت جزوه درس پینت به چاپ و تکثیر دانشگاه مراجعه نمایند

ماشین آلات

دوباره تولید

جوهرهای چاپ

شیمی تکنولوژی مواد رنگرزی

شیمی فیزیک محمل

 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۲۸
سلیمان حسین زاده

قابل توجه دانشجویانی که درس تکنولوژی  تولید الیاف را اخذ نموده اند

آزمون پایان ترم درس مربوطه به شرح زیر خواهد بود.

منبع آزمون :کتاب خصوصیات الیاف نساجی (گرایش صنایع پلیمر) فصلهای ۱ تا ۶

زمان آزمون : تاریخ ۹۷/۳/۵

مکان آزمون: به سایت برنامه ریزی دروس مراجعه بفرمایید.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۸
سلیمان حسین زاده
قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی که درس پروژه را اخذ نموده اند.جهت مشاوره  و راهنمایی به اساتید مشاور(خانم مهندس خداپرست -آقای دکتر قربانی) که در محل آزمایشگاه پلیمر حضور دارند.مراجعه بفرمایند.

ساعات حضور اساتید مشاور در آزمایشگاه پلیمر
خانم مهندس خداپرست: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۰ به بعد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۹
سلیمان حسین زاده

قابل توجه دانشجویان گرامی

امتحان پایان ترم دروس آزمایشگاهی به شرح زیر در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد

دانشجویان میتوانند منبع درس را بر طبق سرفصل های مشخص شده برای هر درس تا روز   از کافی نت دانشجو واقع در باند پایین  دریافت نمایند.

آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی مواد واسطه رنگرزی (فصل دوم از جزوه ۱) ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۹۶/۱۱/۸

آزمایشگاه کنترل رنگ (فصل سوم از جزوه۱ و فصل ششم و هفتم از جزوه ۲) ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۹

آزمایشگاه مواد رنگرزی الیاف مصنوعی ۳ (فصل پنجم و ششم از جزوه ۱)ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰

آزمایشگاه مواد رنگرزی الیاف سلولزی ۲ ( فصل ششم و هفتم و هشتم از جزوه شبمی رنگ) ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱

آزمایشگاه شیمی و تکنولوزی مواد رنگرزی پروتئینی (فصل نهم و دهم از جزوه ۱)  ساعت ۱۲ روز شنبه ۹۶/۱۱/۱۴

کارگاه تولید پینت (فصل دوازدهم و سیزدهم از جزوه ۲) ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵

کنترل کیفیت روکش های سطح و روکش های سطح  (فصل چهاردهم و پانزدهم از جزوه ۲) ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۰۳
سلیمان حسین زاده

قابل توجه دانشجویان گرامی

امتحان پایان ترم دروس آزمایشگاهی به شرح زیر در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.

دانشجویان میتوانند منبع درس را از لینک های مربوطه دریافت نمایند.

آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها در  ساعت 12 روز یکشنبه  96/11/1

  کارگاه کامپوزیت در ساعت 12 روز دوشنبه 96/11/2

کارگاه الاستومر درساعت 12  روز سه شنبه 96/11/3

کارگاه پلاستیک در ساعت 12 روز شنبه 96/11/7

آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها در ساعت 12 روز  شنبه96/11/7

آزمایشگاه شیمی و سنتیک پلیمریزاسیون (گرایش صنایع و رنگ) ساعت 12 روز شنبه 96/11/7 

آزمایشگاه روش های اندازه گیری مشخصات مولکولی پلیمرها ساعت12 روز یکشنبه 96/11/8(تهیه جزوه از آزمایشگاه پلیمر یا کافی نت دانشجو واقع در باند پایین دانشگاه .تا پایان جلسه یازدهم امتحان گرفته می شود)

کارگاه الاستومر

کارگاه پلاستیک

کارگاه کامپوزیت

آز.شیمی فیزیک پلیمرها

آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

آزمایشگاه شیمی و سنتیک پلیمریزاسیون


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۶
سلیمان حسین زاده

قابل توجه دانشجویان گرامی

آزمون پایان ترم درس تکنولوژی تولید الیاف در روز چهارشنبه 96/9/29،ساعت 10 در آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.

با تشکر خداپرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۹
سلیمان حسین زاده

قابل توجه دانشجویان گرامی

امتحان پایان ترم دروس آزمایشگاهی در اواخر دی ماه برگزار می گردد.لطفا برای دریافت جزوه و کار تحقیقی و اطلاع از تاریخ امتحان به وبلاگ مراجعه بفرمائید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۲
سلیمان حسین زاده

قابل توجه دانشجویان گرامی

آزمون پایان ترم آزمایشگاه شیمی آلی در روز سه شنبه 28 آذر، ساعت 30/10در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۹
سلیمان حسین زاده

قابل توجه دانشجویان گرامی 

امتحان پایان ترم دروس ماشین آلات،شیمی فیزیک محمل در روز سه شنبه 28 آذر ماه، راس ساعت 30/10در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.

امتحان پایان ترم دروس شیمی تکنولوژی مواد رنگرزی،دوباره تولید رنگ در روز چهارشنبه 29آذر،ساعت 30/11در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.

امتحان پایان ترم دروس خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها، جوهرهای چاپ،پینت در روز پنج شنبه 30 آذر،ساعت12 در محل آزمایشگاه پلیمر برگزار می گردد.  

دانشجویان میتوانند منبع درس را از لینک زیردریافت نمایند.

دانشجویان برای دریافت جزوه درس پینت به چاپ و تکثیر دانشگاه مراجعه نمایند

ماشین آلات

دوباره تولید

جوهرهای چاپ

شیمی تکنولوژی مواد رنگرزی

شیمی فیزیک محمل

 

 

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۶
سلیمان حسین زاده